Jubileusz 25-lecia kapłaństwa księdza Proboszcza
21 czerwca, 2020
NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE 2021
24 stycznia, 2021

Życzenia dla Parafian i Gości

Lecz anioł rzekł do Niej:
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego,
a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Łk 1, 30-33

 

Drodzy Parafianie i Goście!

To w Nazarecie wszystko się zaczęło, gdy Maryja powiedziała Panu Bogu – tak! Jej zgoda sprawiła, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas”. Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą wszystkim wiele miłości, dobra, radości i pokoju Bożego w sercu. Niech ożywią naszą nadzieję, umocnią wiarę! Wzorem Matki Bożej odpowiadajmy zawsze „tak” Panu Bogu w naszym życiu.

I niech wiara, nadzieja i miłość prowadzą nas nie tylko w święta ale przez cały kolejny Nowy Rok 2021!

 

Życzy ks. Proboszcz

Jacek Kasperczyk