Orszak świętych
29 października, 2017
NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE
13 stycznia, 2018

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017/18

8.01. Poniedziałek od 9.00 – od mostu do GS, str. Płd

9.01. Wtorek od 14.00 – Wielka Droga od Czernichowa str. płd

10.01 Środa od 9.00 – domy wokół kościoła

11.01 Czwartek od 14.00 – Górka, str. Południowa

13.01. Sobota od 9.00 – Zastawie

 

15.01. Poniedziałek od 9.00 – od Czułówka do rodz. Misiów

16.01. Wtorek od 11.00 – Wielka Droga – od Czernichowa, str. Płn

17.01. Środa od 12.00 – Zarzecze

18.01. Czwartek od 13.00 – od rodz. Zygmanków do szkoły

20.01. Sobota od 9.00 – od rodz. Zająców do Czułówka

 

22.01. Poniedziałek od 12.00 – Górka, strona płn. od rodz. Kałuskich