Pielgrzymka parafialna do Matki Bożej Ostrobramskiej – 22.05.2017 do 28.05.2017
12 grudnia, 2016
Dekorowanie choinek przez dzieci naszej parafii
8 stycznia, 2017

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ od 9 do 21 stycznia

9.01 Poniedziałek od 9.00 od mostu na dole do remizy – strona północna, II ksiądz od 12.00 Łysa Góra, strona północna do mostu na dole

11.01 Środa od 9.00 Wielka Droga – od Czernichowa do państwa Sochów, strona północna

12.01 Czwartek od 14.00 Wielka Droga – od Czernichowa, strona południowa

14.01 Sobota od 9.00 Wielka Droga – od Liszek, strona południowa, droga do szkoły i do przystanku

16.01 Poniedziałek od 9.00 Wielka Droga – od Liszek, strona północna do przystanku

18.01 Środa od 9.00 od rodz. Mlostków – wokół kościoła – do rodz. Kaczmarczyków

21.01 Sobota od 9.00 Łysa Góra, strona południowa do mostu na dole