Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną 15.05.2022

Jezus daje swym uczniom Nowe Przykazanie i przypomina: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Miłość Boga i miłość bliźniego – to powinno być podstawą każdego naszego działania.

Trwa miesiąc maj, czas szczególnej modlitwy do Matki Najświętszej. Zapraszam na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy świętej o 18.00 a w środę o 17.30. Szczególnie zapraszam dzieci oraz młodzież klas VII i VIII.

Jutro święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Przez Jego wstawiennictwo Panu Bogu będziemy polecać naszą Ojczyznę.

W środę nabożeństwo różańcowe ofiarujemy w intencji chorych i cierpiących, zwłaszcza z naszej parafii.

Bóg zapłać rodzinom, które wczoraj posprzątały nasz kościół, ofiarowały kwiaty i ofiarę na potrzeby parafii. Za tydzień proszę o tę posługę kolejne rodziny: Fryc | Kuternak | Hajduga, Miś, Miś | Miś | Zygmanek | Kowalik | Miś.

Zachęcam do lektury naszej prasy. W Gościu Niedzielnym przybliżenie życia św. Karola de Foucauld, który dzisiaj został ogłoszony świętym. W czym Jego postać i przykład może nam pomóc dzisiaj? Możemy dzisiaj nabyć także Paciorek, Stasia i prasę misyjną.

Na stoliku są wyłożone bezpłatne gazetki dla rodziców – o tym jak rozpoznać uzależnienia dzieci od telefonów, Internetu i jak je przed tym chronić?

W gablotce są plakaty z informacjami i zaproszeniem parafian do udziału w pielgrzymkach: do Ludźmierza z okazji 25 rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II na Podhale w czerwcu, a także na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy w sierpniu.

W gablotce także informacja o wyjazdach rekolekcyjnych dla dzieci w czasie wakacji – może warto skorzystać z takiej formy wyjazdów, które nie tylko dają czas na odpoczynek, ale też zbliżają do Pana Boga?

Na koniec pragnę podziękować panu wójtowi za ofiarowanie nagród dla dzieci na nasze nagrody niedzielne. To forma promocji gminy za pomocą drobnych upominków związanych z gminą.

  

 Kilka myśli św. Karola: kanonizowany 15.05.2022

  1. Ponieważ nie możecie się modlić długo, postarajcie się modlić lepiej.
  2.  Jezus jest mistrzem rzeczy niemożliwych.
  3. Żyć dzisiaj tak, jakbym wieczorem miał umrzeć jako męczennik.
  4.  Nie wystarczy dawać temu, kto prosi; trzeba dawać temu, kto potrzebuje.