NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE 2023
29 stycznia, 2023
WIELKANOC 2023 – ALLELUJA!
9 kwietnia, 2023

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA

W I E L K I    C Z W A R T E K

godz. 18.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ – przeniesienie Najśw. Sakramentu do „Ciemnicy”
Śpiew pieśni pasyjnych.

ADORACJA W CIEMNICY
godz. 20.00 – 21.00 Rodzice, Rada Duszpasterska, Róże Różańcowe, Duchowa Adopcja.
godz. 21.00 – 22.00 – schola, młodzież szkolna, młodzież pracująca, ministranci, lektorzy.
godz. 22.00 zakończenie adoracji

W I E L K I    P I Ą T E K

ADORACJA W CIEMNICY
Godz. 7.30 JUTRZNIA
godz. 8.00 – 9.00 – „Łysa Góra” strona południowa i północna
godz. 9.00 – 10.00 – od Czułówka do Szkoły strona północna
godz. 10.00 – 10.30 – klasy 0 – III
godz. 10.30 – 11.00 – klasy IV – VII
godz. 11.00 – 12.00 – od mostu do Remizy strona południowa
godz. 12.00 – 13.00 – strona południowa pod Czułówek i domy wokół kościoła
godz. 13.00 – 14.00 – „Wielka Droga” od strony Liszek od Czernichowa
godz. 14.00 – 15.00 – Górka strona południowa, północna i Podogrodzie
godz. 15.00 – Droga Krzyżowa
godz. 16.00 – 17.00 – Zarzecze i Zastawie
godz. 17.00 – 18.00 – od mostu do Remizy strona północna
godz. 18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – adoracja Krzyża – Komunia święta – przeniesienie Najśw. Sakramentu do „Grobu”.

ADORACJA PRZY „GROBIE”
godz. 20.00–21.00 – schola, młodzież szkolna, młodzież pracująca, ministranci, lektorzy.

godz. 21.00 GORZKIE ŻALE
trzy części

ok. 22.00 – zakończenie adoracji

Powstrzymujemy się od prac niekoniecznych.
Ofiary składane przy Adoracji Krzyża w Wielki Piątek i przy „Grobie Pańskim” przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

W I E L K A    S O B O T A

ADORACJA PRZY „GROBIE”.
Godz. 7.30 JUTRZNIA

godz. 8.00- 9.00 – Róże Różańcowe, Rada Duszpasterska, Duchowa Adopcja.
godz. 9.00 – 11.00 indywidualna adoracja połączona ze świeceniem pokarmów na stół wielkanocny.
POŚWIĘCENIA POKARMÓW
godz. 9.00, 10.00 i 11.00 w Kościele, godz. 12.00 Wielka Droga u PP. Sochów, godz. 12.15 Wielka Droga u PP. Wąsik przy sklepie, godz. 12.45 Łysa Góra, godz. 13.00 na Dole, godz. 13.15 przy domu PP. Zająców
ADORACJA PRZY „GROBIE”
godz. 12.00- 13.00 – od Czułówka do szkoły
godz. 13.00 – 14.00 – od mostu do Remizy
godz. 14.00 – 15.00 – Górka i Podogrodzie, oraz domy wokół kościoła
godz. 15.00 – 16.00 – Zarzecze i Zastawie
godz. 16.00 – 17.00 – „Łysa Góra”
godz. 17.00 –18.00 – „Wielka Droga”

godz. 18.00 MSZA ŚWIĘTA WIGILII WIELKANOCNEJ – poświęcenie ognia – Paschału – wody chrzcielnej – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

W I E L K A N O C

godz.7.00-PROCESJA REZUREKCYJNA – Msza święta

godz. 11.00 – Msza święta

godz. 16.00 – Msza święta

A L L E L U J A !