Program rekolekcji wielkopostnych 2021 – Dorośli
20 marca, 2021
Bierzmowanie 2021
29 maja, 2021

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA 2021

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA 2021

W I E L K I   C Z W A R T E K

godz. 18.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ – przeniesienie Najśw. Sakramentu do „Ciemnicy”

Śpiew pieśni pasyjnych.

ADORACJA W CIEMNICY
godz. 20.00 – 21.00 Rada Duszpasterska, Róże Różańcowe, Duchowa Adopcja, Caritas.
godz. 21.00 – 22.00 – młodzież szkolna, pracująca, schola, ministranci, lektorzy.
22.00 – 23.00 Adoracja w ciszy.
godz. 23.00 zakończenie adoracji

W I E L K I   P I Ą T E K

ADORACJA W CIEMNICY
godz. 8.00 – 9.00 – Zarzecze i Zastawie
godz. 9.00 – 10.00 – od Czułówka do Szkoły strona północna
godz. 10.00 – 11.00 – strona południowa pod Czułówk i domy wokół kościoła
godz. 11.00 – 12.00 – Górka strona południowa
godz. 12.00 – 13.00 – Górka strona północna i Podogrodzie
godz. 13.00 – 14.00 – od mostu do Remizy strona północna
godz. 14.00 – 15.00 – od mostu do Remizy strona południowa
godz. 15.00 – Droga Krzyżowa
godz. 16.00 – 17.00 – „Łysa Góra” strona południowa i północna
godz. 17.00 – 18.00 – „Wielka Droga” od strony Liszek od Czernichowa
godz. 18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – adoracja Krzyża – Komunia święta – przeniesienie Najśw. Sakramentu do „Grobu”.

ADORACJA PRZY „GROBIE”
godz. 20.00–21.00 – młodzież szkolna, pracująca, scholka, ministranci, lektorzy.
godz. 21.00 GORZKIE ŻALE
trzy części z kazaniem pasyjnym

23.00 – zakończenie adoracji

Powstrzymujemy się od prac niekoniecznych.
Ofiary składane przy Adoracji Krzyża w Wielki Piątek i przy „Grobie Pańskim” przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

W I E L K A   S O B O T A

ADORACJA PRZY „GROBIE”.

godz. 8.00- 9.00 – Róże Różańcowe, Rada Duszpasterska, Duchowa Adopcja, Caritas.
godz. 9.00 – 12.00 indywidualna adoracja połączona ze świeceniem pokarmów na stół wielkanocny.

POŚWIĘCENIA POKARMÓW
godz. 9.00, 9.30, 10.00 10.30, 11.00 i 11.30 na placu przed kościołem, godz. 12.00 Wielka Droga u PP. Sochów, godz. 12.15 Wielka Droga u PP. Wąsik przy sklepie, godz. 12.45 Łysa Góra, godz. 13.00 na Dole, godz. 13.15 przy domu PP. Zająców

ADORACJA PRZY „GROBIE”
godz. 12.00- 13.00 –. Zarzecze i Zastawie
godz. 13.00 – 14.00 – Górka i Podogrodzie, oraz domy wokół kościoła
godz. 14.00 – 15.00 – od Czułówka do szkoły
godz. 15.00 – 16.00 – od mostu do Remizy
godz. 16.00 – 17.00 – „Łysa Góra”
godz. 17.00 –18.00–„Wielka Droga”.

godz. 18.00 MSZA ŚWIĘTA WIGILII WIELKANOCNEJ – poświecenie ognia – Paschału – wody chrzcielnej – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

W I E L K A N O C

godz.7.00-PROCESJA REZUREKCYJNA – Msza święta
godz. 11.00 – Msza święta
godz. 16.00 – Msza święta
A L L E L U J A !