Historia parafii

Wielkie zasługi przy powstaniu parafii i budowie kościoła ma ówczesny wikariusz lisiecki – ks. Józef Czarny. Dzięki Jego staraniom i współpracy wielu Kaszowian wybudowano kościół i plebanię. Świątynia została poświęcona przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego 28 września 1997 roku. W ołtarzu głównym znajduje się drewniana figura Matki Bożej Różańcowej, w kaplicach bocznych płaskorzeźby naturalnej wielkości: Najświętsze Serce Pana Jezusa, Jezus Miłosierny, św. Józef z Dzieciątkiem. Wszystkie rzeźby są z drewna, a ich twórcą jest Jan Siek z Siedlca koło Krzeszowic. Parafia została erygowana 1 lipca 1998 roku, a pierwszym Proboszczem został budowniczy kościoła – ks. Józef Czarny, który pracował w niej przez 14 lat. Od 5 lipca 2009 roku kolejnym Proboszczem zostaje ks. dr Krzysztof Chromy, który kontynuował dzieło upiększenia świątyni parafialnej i terenu wokół, a nade wszystko dbał o piękno duchowe parafian i rozwój ich wiary. Jednym z ważniejszych wydarzeń w tym czasie był czas misji świętych od 30 września do 5 października 2012 roku w związku z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego, co miało miejsce 6 października 2012 roku. Od 1 lipca 2015 roku decyzją ks. kardynała Stanisława Dziwisza, Proboszczem parafii w Kaszowie jest ks. Jacek Kasperczyk, który stara się kontynuować dzieło swych zacnych poprzedników.

(opracowano na podstawie książki: Kaszów nasza mała Ojczyzna)