Bóg zapłać wszystkim za piękne świadectwo wiary i liczną obecność!