Pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej

Pielgrzymka parafialna do Ziemi Świętej – 21.01 do 28.01.2019 roku