Kilka zdjęć z misji, odpustu, jubileuszu naszej parafii i pikniku! Działo się wiele 30 września, wspomnijmy te piękne i radosne chwile!